Skola fotografije FKVSV - web site Fotografski Edukativni Centar FKVSV - Skola Fotografije FKVSV Pocetni kurs fotografije u skoli fotografije FKVSV Napredni kurs fotografije, skola fotografije FKVSV Kurs Photoshop, škola fotografije FKVSV, Novi Sad

USLUGA - KALIBRACIJA EKRANA

online fotografski kurs

 

      - KALIBRACIJA EKRANA, MONITORA: se radi harverski putem korišćenja i1 profiler Xrite pro uređaja, i adekvatnog softwera i1 profiler, na vašem kompjuteru i na vašem ekranu, u vašem radnom prostoru u uslovima kontrolisanog osvetljenja. Može da se radi za PC ili MAC računare, desktop ili laptop. Suština kalibracije je da imate ekranski prikaz korektnih boja, osvetljaja, raspona kontrasta, game, saturacije, temperature. To je izuzetno važno ako radite komercijalnu obradu fotografija, stock fotografiju ili retuš, grafički dizajn, pripremu za štampu, web dizajn i želite da budete sigurni da ono što podesite na vašem ekranu isto izgleda i u štampi ili pak na drugim kalibrisanim ekranima vaših klijenata, onda bi trebalo da kalibrišete ekran da bi ste bili sigurni da isporučujete adekvatan finalni produkt.

Kalibracija omogućava i doprinosi:

  • Mogućnosti da radite profesionalne usluge photoshop editovanja pogotovo ako radite za strano tržište preko interneta
  • Osigurava da će boja na vašem ekranu, monitoru biti ona koja ide u štampu u koliko se radi o štampanju kod firmi koje imaju regulisane, iskalibrisane mašine (što je slučaj kod svih bolje opremljenih štamparija ili foto radnji)
  • Da prilikom podešavanja boja, eksponiranja, raspona kontrasta fotografije će se dobiti željeni ili traženi rezultat
  • Dizajnerske ili web dizajnerske usluge biti ispunjene po zahtevima klijenata