Skola fotografije FKVSV - web site Fotografski Edukativni Centar FKVSV - Skola Fotografije FKVSV Pocetni kurs fotografije u skoli fotografije FKVSV Napredni kurs fotografije, skola fotografije FKVSV Kurs Photoshop, škola fotografije FKVSV, Novi Sad

NAPREDNI KURS - STUDIJSKE FOTOGRAFIJE

skola fotografije studijski kurs

(decembar 2016, u fotografskom studiju škole u Pariskom Magazinu)

Kurs pomaže da se usvoje kroz teoriju i praksu znanja o svetlosti koja se kasnije mogu koristiti i van studija. Poznavaoc postavke svetla nakon kursa može da prepozna tipove svetla i kada nije u studiju i da razume koje teme to svelo može da istake, ili ako nije adekvatno temi kako da ga modifikuje da dobije optimalno osvetljenje scene. Kurs je namenjen svima koji žele da se približe korak bliže profesionalnoj fotografiji, hobistima koji žele da bolje upoznaju kvalitete svetla i tako unaprede rad i uživanje u hobi fotografiji. Kurs pomaže polaznicima da nauče kako da koriste fotografiju za izražavanje vlastitih ideja, zapažanja, utisaka i stavova u komercijalnoj, stock fotografije i hobi fotografiji.

Kurs se sastoji od 30% teorije i 70% prakse. Na kursu nema domaćih zadataka, jer većina polaznika ne poseduje svoj studio, ali po želji oni polaznici koji ulože u studio imaju mogućnost da donesu radove za korekturu.

Uslov za pohađanje ovog kursa je predznanje koje pruža početni kurs. Uče se teme: portret, grupni portret, reklamna fotografija, stock, napredne tehnike obrade fotografije, postprodukcija, pri čemu će polaznici naučiti da se služe naprednim i kreativnim tehnikama korišćenja fotografske studijske rasvete kako bi predstavili svoje ideje. Ovaj kurs je logična nadogradnja osnovna znanja ali istovremeno može biti značajan u daljem usmeravanju polaznika i otkrivanju njihovih afiniteta.

Termini: u večernjim časovima a polaznici imaju mogućnost da sami biraju termin ili dan kada će se odvijati nastava.
Fond časova: 16 dvočasa - jednom nedeljno po 2 sata, i traje 4 meseca.

Grupe: Radi se u malim grupama do 8 polaznika, i tako se obezbeđuje najbolji kvalitet nastave. Grupe su različitih uzrasta a što je osnova za dobru i pozitivnu radnu atmosferu. Kurs nema nikakvog starosnog ograničenja.

Metodi rada: Predavanja se izvode na savremen i interaktivan način, kombinovanjem klasičnih i formalnih načina edukacije sa savremenim neformalnim metodama, kroz individualan i grupni rad, praktični rad uz insturkcije, kroz video beam prezentacije, demostracije vežbi i interaktivne konsultacije predavača u toku časova, sa ciljem da polaznici na interesantan, zabavan i savremen način poboljšaju svoju veštinu fotografisanja.

Predavač: akademski fotograf Boris Radivojkov (www.borisradivojkov.com), koji na sažet način predaje i prenosi znanja koja je sticao u zadnjih 15 godina, kroz radno iskustvo i učenje fotografije na akademiji umetnosti. Sistematizovano gradivo koje bi bilo potrebno učiti godinama predaje u okviru kursa koji traje samo 4 meseca. Pomoću knjiga ova znanja nije moguće naučiti, a postoje pojedine teme i tehničke pojedinosti kojh nema u knjigama o fotografij i uglavnom se uče kroz iskustvo.

Sertifikat: po završetku kursa dobija se sertifikat.

Saveti i konsultacije:
Besplatni saveti i konsultacije o izboru kursa kao i o kupovini i izboru foto opreme info: skolafotografije.rs@gmail.com / 063 669 744

Način pohađanja: u grupi, individualno.

- U grupi se odnosi na uobičajeni način u grupi do 8 polaznika.
- Individualno se odnosi na individualan rad sa predavačem po istom programu samo u tom slučaju je moguće završiti u kraćem roku ili pak ima veći izbor termina jer se ne uklapa sa celom grupom.

Za pohađanje ovog kursa neophodno je imati osnovno fotografsko znanje, odnosno nivo znanja i iskustva polaznika koji su završili početni kurs.

Lokacija: u ulici Kralja Aleksandra 12, Pariski magazin, sprat 2, lokal 43.
(Stara adresa je bila u Nikole Pašića 34, do 1. juna 2016. godine).

Upis stalno otvoren! Moguće birati različite termine.
Zainteresovani mogu se prijaviti putem sledećeg maila: borisradivojkov@yahoo.com / skolafotografije.rs@gmail.com ili na telefon
063 669 744 / 021 531 568.

Kontakt osoba Boris Radivojkov

 

 

RASPORED PREDAVANJA:

Celina - I
1 Čas: Uvod u fotografski studio
2 Čas: Foto studio - 1 svetlo - high key i low key
3 Čas: Foto studio - modifikatori, pozadine, backlight, butterfly
4 Čas: Revizija i Editovanje fotografija
Celina - II
5 Čas: 2 svetla - teorija i praktičan na pravilnom postavljanju kompozicije 2 svetla
6 Čas: 3 svetla - teorija i praktičan na pravilnom postavljanju kompozicije 3 svetla
7 Čas: 4 svetla - teorija i praktičan na pravilnom postavljanju kompozicije 4 svetla
8 Čas: Revizija i Editovanje fotografija
Celina - III
9 Čas: High Key komepleksna postavka svetla
10 Čas: Low key kompleksna postavka svetla
11 Čas: Uvod u Stock fotografiju, obrada stock fotografije, primeri dobre prakse, diskusija...
12 Čas: Stock fotografija - Tema 1 (samostalne vežbe postavke svetla i rada sa modelima polaznika kursa)
Celina - IV
13 Čas: Stock fotografija - Tema 2 (samostalne vežbe postavke svetla i rada sa modelima polaznika kursa)
14 Čas: Stock fotografija - Tema 3 (samostalne vežbe postavke svetla i rada sa modelima polaznika kursa)
15 Čas: Fotografisanje Hrane / Predmeta
16 Čas: Obrada stock fotografija / predmeta
podela sertifikata