Skola fotografije FKVSV - web site Fotografski Edukativni Centar FKVSV - Skola Fotografije FKVSV Pocetni kurs fotografije u skoli fotografije FKVSV Napredni kurs fotografije, skola fotografije FKVSV Kurs Photoshop, škola fotografije FKVSV, Novi Sad

NAPREDNI TERENSKi KURS FOTOGRAFIJE

skola fotografije fokusskola fotografije fokusskola fotografije fokusskola fotografije fokusskola fotografije fokus

Kurs je namenjen svima koji žele da se približe korak bliže profesionalnoj fotografiji. Polaznici će učiti kako da koriste fotografiju za izražavanje vlastitih ideja. Uslov za pohađanje ovog kursa je predznanje koje pruža početni kurs odnosno posedovanje osnovnih fotografskih znanja i veštine kao i posedovanje naprednog DSLR digitalnog fotoaprata. Uče se teme: portret, grupni portret, reklamna fotografija, stock, fotografja događaja, fotografisanje venčanja, enterijer, dokumentarna, eksperimentala fotografija, kreativna fotografija, napredne tehnike obrade fotografije. Ovaj kurs je logična nadogradnja osnovna znanja.

Predviđeno je da se rade teme: Emocije u portretu i pejzažu, Grad noću, turisticka fotografija, sport, macro, kreativne fotografije i kreativne grupne fotografije, fotografisanje parova, fotografisanje Dece, kreativni portreti, muzički koncerti, dokumentarna fotografija, life i street fotografija, fotografisanje životinja, venčanja, fotografisanje eventa / događaja, fotografisanja enterijera, hdr, rad sa reflektorima, eksternim blicevima, i osnove Stock i komercijalne fotografije - Stock fotografija van studija – zilberica, tehnika, priprema, osmishljavanje ideje, rad, i obrada fotografija. Tako da oni koji budu prošli kroz kurs dobiće praktična znanja kako da naplate usluge ili kako kroz bavljenje fotografijom mogu da zarade novac. Sa druge strane učiće se i o umetničkoj fotografiji i radiće se na učenju i vežbi za lično korišćenje fotografije kao sredstva izražavanja.

Razlika između ovog terenskog naprednig kursa i naprednog studijskog kursa, je samo to što je ovaj kurs prilagođen polaznicima koji žele da rade van studija, ili pak žele da počnu da se bave fotografisanjem venčanja, idu na brod da rade - tako da je prilagođen tehnički da bude izvodljiv sa osnovnom opremom - sa aparatom i blicem. U jedan deo kursa obuhvata rad u "kućnom" studiju gde će se raditi sa toplom rasvetom (reflektori) ili eksternim blicem. U koliko neko završi ovaj kurs imaće znanje i iskustvo kako da na terenu postigne optim u fotografiji sa raspoloživom opremom.

 

Radiće se teme: portret, grupni portret, fotografisanje venčanja, enterijer, dokumentarna, eksperimentala fotografija, kreativna fotografija, napredne tehnike obrade fotografije.

Termini: u dnevnim časovima a polaznici imaju mogućnost da sami biraju termine.

Fond časova: 16 dvočasa - jednom nedeljno po 2 sata, i traje 4 meseca. Na zahtev grupe, može da se organizuje da traje 2 meseca, ako se radi nedeljno po 4 sata.

Grupe: Radi se u malim grupama do 8 polaznika, i tako se obezbeđuje najbolji kvalitet nastave. Grupe su različitih uzrasta a što je osnova za dobru i pozitivnu radnu atmosferu. Kurs nema nikakvog starosnog ograničenja.

Metodi rada: Predavanja se izvode na savremen i interaktivan način, kombinovanjem klasičnih formalnih načina edukacije sa savremenim neformalnim metodama, kroz individualan i grupni rad, praktični rad uz insturkcije, kroz video beam prezentacije, demostracije vežbi i interaktivne konsultacije predavača u toku časova, sa ciljem da polaznici na interesantan, zabavan i savremen način poboljšaju svoju veštinu fotografisanja.

Predavač: akademski fotograf Boris Radivojkov (www.borisradivojkov.com), koji na sažet način predaje i prenosi znanja koja je sticao u zadnjih 15 godina, kroz radno iskustvo i učenje fotografije na akademiji umetnosti. Sistematizovano gradivo koje bi bilo potrebno učiti godinama predaje u okviru kursa koji traje samo 4 meseca. Pomoću knjiga ova znanja nije moguće naučiti, a postoje pojedine teme i tehničke pojedinosti kojh nema u knjigama o fotografij i uglavnom se uče kroz iskustvo.

Sertifikat: po završetku kursa dobija se sertifikat.

Saveti i konsultacije:
Besplatni saveti i konsultacije o izboru kursa kao i o kupovini i izboru foto opreme info: skolafotografije.rs@gmail.com / 063 669 744

Način pohađanja: u grupi, individualno.

- U grupi se odnosi na uobičajeni način u grupi do 8 polaznika.
- Individualno se odnosi na individualan rad sa predavačem po istom programu samo u tom slučaju je moguće završiti u kraćem roku ili pak ima veći izbor termina jer se ne uklapa sa celom grupom.

Za pohađanje ovog kursa neophodno je imati osnovno fotografsko znanje, odnosno nivo znanja i iskustva polaznika koji su završili početni kurs.


Upis stalno otvoren! Moguće birati različite termine.
Zainteresovani mogu se prijaviti putem sledećeg maila: borisradivojkov@yahoo.com / skolafotografije.rs@gmail.com ili na telefon
063 669 744 / 021 531 568.

Kontakt osoba Boris Radivojkov

RASPORED PREDAVANJA:

Celina - I -
1 Čas: Uvod u terensku fotografiju - dokumentarno-repotražnog tipa: event, teatar, događaji, venčanja, koncert
2 Čas: Analiza i obrada dokumentarno reportažnih fotografija polaznika.
3 Čas: Fotografisanje enterijera, arhitekture
4 Čas: Obrada fotografija enterijera, Uvod u fotografisanje Venčanja
Celina - II -
5 Čas: Fotografisanje Venčanja/Parova (Wedding Photography)- u eksterijeru (ulica, grad, park, tvrđava) rad sa zilbericom
6 Čas: Analiza i obrada Venčanja/Parova (Wedding Photography) fotografija polaznika.
7 Čas: Fotografisanje Venčanja/Parova (Wedding Photography)- u enterijeru uz pomoć bliceva. (restoran, soba, studio)
8 Čas: Analiza i obrada fotografija.
Celina - III -
9 Čas: Uvod u stock fotografiju (Stock Photography), primeri dobre prakse
10 Čas: Stock fotografija, praktičan rad - tema 1: biznis (eksterijer/enterijer)
11 Čas: Stock fotografija, praktičan rad - tema 2: yoga/sport/fitness u eksterijeru (park, grad, tvrđava)
12 Čas: Stock fotografija, praktičan rad - tema 3: yoga/sport/fitness u enterijeru (yoga sala, teretana, sportska sala)
Celina - IV -
13 Čas: Stock fotografija, praktičan rad - tema 4: fotografisanje hrane u restoranu
14 Čas: obrada i analiza Stock fotografija,
15 Čas: Stock Fotografija - Uvod, pravljenje "kućnog foto studia", primeri, uvod u rad sa toplom rasvetom, priprema tema za rad Stock Fotografija u "Kućnom foto studiu" sa eksternim blicem i reflektorima, modifikatori, pozadine, Osmišljavanje ideja za realizaciju: Praktičan rad - Stock Fotografija sa eksternim blicem i reflektorima - hrana, macro, predmeti, detalji
16 Čas: obrada Stock fotografija
podela sertifikata / izložba