KURS POSTPRODUKCIJE FOTOGRAFIJA

Naučite da radite obradu fotografija za komercijalnu i umetčničku primenu

Pogledajte primer terenskog rada stock fotografije

Budite kreativni

Zaljubite se u obradu fotografija kroz zabavan rad i učenje. Naučite da unapredite vaše fotografije i neka vam to bude hobi.

Boris Radivojkov, kurs obrade fotografija

Učite od profesionalca

Učite od stručnog predavača, profesionalnog fotografa i retušera profesionalnih fotografija za stock, hrane, produkt fotografije i venčanja.

Postprodukcija fotografija - kurs obrade fotografija

Photoshop, Camera Raw

Naučite da radite u paketu programa neograničenih mogućnosti: Adobe Photoshop, Photoshop elements,
Cammera Raw i Adobe Bridge.

Affinity Photo - program za obradu fotografija

Affinity Photo

Naučite kako da radite obradu fotografije i raw, u Affinity Photo. Program ima 99% mogućnosti Adobe paketa a cena Affinity je 49 dolara.

Lightroom kurs za obradu raw fotografija i venčanja

Adobe Lightroom

Naučite obradu fotografija za fotografije sa venčanja. Naučite da radite brzo veliku količinu snimaka a da zadržite isti kvalitet obrađenih fotografija.

DDP besplatni program za obradu velikog broja raw i jpg fotografija

Besplatni za raw

Naučite obradu velike količine snimaka u kratkom roku, u besplatnim programima: Raw therapee, DDP, NX view, Photoscape X.

Terenski rad na ulici u Novom Sadu

GIMP

Naučite najkompleksniji besplatni program koji je najpribližniji mogućnostima Photoshop i Affinity. Radite u besplatnom programu legalno.

Obrada profesionalne fotografije hrane

Galerija obrade

Pogledajte radove koje je moguće napraviti nakon kursa postprodukcije. Radovi polaznika kursa i drugih kurseva fotografije.

DETALJI ZA KURS


Cena kursa: 580 eura za Photoshop i Photoshop elements, 
Pohađanje: kurs se radi individualno ili preko skype
Plaćanje: u dinarskoj protiv vrednosti, u gotovini ili preko računa)
Uslov: Uživo svi mogu, a online uslov je posedovanje programa za obradu fotografija.
Programi koji se uče: Adobe Photoshop, Photoshop elements, Camera Raw, Lightroom, Affinity Photo, Open Source: GIMP, Raw Therapee, Paint.net i drugi.
Cena i Fond časova: 580 eura - 24 časa za Photoshop, Camera Raw, Bridge   /////   450 eura - 22 časa Photoshop elements 2019    /////    240 eura -   10 časova Adobe Lightroom   /////    560 eura -  Affinity Photo 32 časa   /////  
Besplatni programi cena i fond časova:  580 eura - 24 časa GIMP     /////   100 eura - 5 časova Raw Therapee    ////   100 eura -  5 časova Paint.net       /////  40 eura -  2 časa  Fotor   /////    
Termini: po dogovoru
Način pohađanja: individualno i online indiviudalno ili u paru. 
Polaznici: fotografi, oni koji već rqde obradu pa žele usavršavanje, ljubitelji fotografije
Nema ograničenja: 
 uzrsta i pola
Sertifikat: po završetku kursa.
Zaposlenje: Nakon završetka kursa najbolji polaznici dobijaju preporuke za posao i za praksu.
Pogledajte radove polaznika: 2010 godine do 2019. godine, pogledajte na linku: "Galerija polaznika"
Prijavite se: Putem forme, telefona: +381 63 669 744, skolafotografije.rs@gmail.com

Dodatne informacije

Kurs postprodukcije fotografija je namenjen svim ljubiteljima fotografije i digitalne umetnosti, profesionalnim fotografima, dizajnerima koji rade obradu fotografija kao deo dizajna, koji žele da unaprede svoja znanja iz oblasti postprodukcije fotografija, foto retuša i foto montaže kroz upotrebu komercijalnih Adobe i Affinity programa i upotrebu besplatnih programa.
Svaki program ima različit program, cenu i fond časova.

Kurs se pohađa na vlastitom kompjuteriu ili koristeći laptop škole, na kojem su instalirani potrebni programi. Kurs može da se radi 7 dana, i tako polaznik može da koristi na sopstvnemom kompjuteru probnu "trial" verziju programa i nakon tog vremena da donese odluku da li želi da kupi ili ipak želi da ostane na besplatnim programima. 

Po dogovoru, moguće je i rano ujutru pre radnog vremena u firmama, kao i popodnevni i večernji nakon rada u firmama. Mogu da se formiraju i promenjivi termini za svaki čas.

Radi se individualno uživo ili preko skype. Ako se radi preko skype, onda polaznik instalira programe na sopstveni kompjuter.

Predavanja se izvode na savremen i interaktivan način. Predavanja obuhvataju:
teorijski osvrt, istoriju i estetiku,
demonstracije tehničkih zahteva,
učenje kroz praktične primere,
učenje na konkretnim primerima,
kroz praktičan rad i vežbe polaznika,
kroz konsultacije,
opciono kroz domaće zadake za polaznika
kroz korekturu radova,

Kurs je moguće pohađati kroz online kurs preko skype.
Kontaktirajte nas za više informacija putem forme >>

Predavač je akademski i profesionalni fotograf Boris Radivojkov, koji u oblasti profesionalne fotografije i obrade fotografija pruža usluge od 2010. godine. (www.borisradivojkov.com). Boris na sažet način predaje i prenosi znanja koja je sticao u zadnjih 19 godina, kroz radno iskustvo i učenje fotografije i obrade fotografija na akademiji umetnosti.

Sistematizovano gradivo koje bi bilo potrebno učiti godinama predaje u okviru kursa koji traje samo 7 dana. Pomoću knjiga ova znanja nije moguće naučiti, a postoje pojedine teme i tehničke pojedinosti kojh nema u knjigama i uglavnom se uče kroz iskustvo. 

Predavanja su organizovana kroz praktičan rad, teoriji, konsultacijama, domaćim zadacima i analizi radova polaznika.

Teme koje će biti obuhvaćene kursom: Sve alatke i panela alati (tools), sve opcije koje dodatno određuju način kako rade tools, sve vezano za dodatne panele u vezi podešavanja boja, layer-a, navigatora, istorije, fontova, brush vrsta i stilova, vektora, selekcija, maski, path, selekcija osnovnih i naprednih, smart layera, video layera, filtera, Softweri za obradu raw - Lightroom, Photoshop, Adobe Camera Raw, Raw therapee - besplatni softwareza profesionalnu upotrebu i obradu raw, softweri za obradu - Open Source: GIMP, Raw Therapee. Svi photoshop alati i opcije će biti raspoređene tokom svih predavanja tokom celog kursa a obrađivani redom koji bude potreban prema predzananju i interesovanju polaznika i prema potrebama za realizaciju zadataka.

Fond časova 16 dvočasa

Po dogovoru

- Individualno se odnosi na individualan rad sa predavačem po istom programu samo u tom slučaju je moguće završiti u kraćem roku ili pak ima veći izbor termina jer se ne uklapa sa celom grupom.

- Online uživo u radu 1:1 sa predavačem preko skype, moguće je raditi pod uslovom da polaznik poseduje software za fotografsku obradu tako da može da realizuje zadatke koje dobije. Online interaktivno kroz audio i video komunikaciju preko (skype/messenger). Edukator će program uživo predavati - uz direktan video prenos. Program se prilagođava svakom pojedinačnom polazniku. Uz podršku foto i video materijala i linkova.

Online je najnovija mogućnost koja se odnosi na rad uživo preko skype sa predavačem, predviđen je da omogući pohađanje onima koji žive na udaljenim lokacijama ili drugim gradovima, pa čak i u drugim državama, tako da na ovaj način mogu da uče obradu fotografije.

Na svaki od ovih načina po završetku se dobija sertifikat o završenom kursu.

Po završetku kurs dobija se sertifikat na srpskom ili engleskom jeziku.

Nakon zavretka kurs, svi polaznici dobijaju preporuke za angažovanje ili asistenciju drugim fotografima. Posao za obradu fotgorafija je od 3 do 20 eura po obrađenoj fogorafiji. 
Pomoću dobijenih znanja sa ovog kursa moguće je zarađivati:
- obradom fotografija za stock. 
- angažovanje za druge fotografe
- obrada fotgorafija preko angažovanja na internet sajtovima poput Upwork / Fiverr

Besplatni saveti i konsultacije o izboru kursa kao i o kupovini kompjutera i izboru programa za obradu fotografije: skolafotografije.rs@gmail.com / +381 63 669 744

Za svaki program se razlikuje, ali imaju zajednički elementi koji obuhvataju:
Korigovanje kolorita, korigovanje kompozicije, korigovanje vizuelnih nedostataka slike/greške, izbacivanje elemenata iz snimka.
Foto montaža, 
Retuširanje kože lica, portreta, modne fotografije, 
Isecanje pozadine iz studijskih fotografija, sa bele pozadine.
Radi se unapreženje i profesionalnih i amaterskih snimaka.
Docrtavanje i crtanje na fotografijama.
Dodavanje teksta, logoa ili drugihgrafičkih elemenata.
Uklapanje više fotografija.
Pravljenje advertizing materijala - primena za web, oglase, ili druge forme marketinga.
Obrada za društvene mreže.
Razvijanje ličnog stila svakog polaznika.
Rad na povećanju brzine u obradi, pravljenje akcija, kopiiranje podešavanja (u programima koji to omogućuju)
Rad na kreativnim mogućnostima, filterima i efektima.
Učenje estetike svakog tipa fotografije.
Učenje o kič-u, i kako da se izbegne.
Učenje kolornih profila, vrstama fajlova, priprema za izradu ili štampu fotografija.
Obrada raw fotografija.
Obrada velike količine fotografija u kratkom roku.

Program svakog od kurseva je tako koncipiran da je moguće intezivnijim radom preći u roku od 7 dana, 

Besplatni programi prate mogućnosti onih koji se plaćaju - Adobe i Affinity.Za svaki kurs se vrpi po dogovoru sa polaznicima.
Za više informacija pišite nam na E-mail: skolafotografije.rs@gmail.com


PRIJAVITE SE NA KURS

Prijavite se na kurs fotografije, časove fotografije, photoshop i lightroom kurs ili čas.