KURS PHOTOSHOP & LIGTROOM ZA FOTOGRAFE

Naučite da radite obradu fotografija za komercijalnu i umetčničku primenu

Obrada pejzažne fotografije

Zaljubite se u obradu

Ovladajte magijom obrade fotografije. Zaljubite se u obradu fotografija kroz zabavan rad i učenje. Neka vam to bude hobi.

Boris Radivojkov, kurs obrade fotografija

Učite od stručnnjaka

Učite od stručnog predavača, profesionalnog fotografa i retušera profesionalnih fotografija za stock, hrane, produkt fotografije i venčanja.

Postprodukcija fotografija - kurs obrade fotografija

Obrada za katalog

Naučite kako da obradite vaše fotografije da budu po standardima za katalog ili online prodavicu, za prodaju na amazonu.

Obrada studijske fotografije za reklame

Studijska foto obrada

Naučite kako da radite profesionalnu obradu fotografije po svetskim standardima komercijalne fotografije.

Retuš lica, koža, bubuljice, pore - obrada portretne fotografije

Obrada venčanja

Naučite obradu fotografija za fotografije sa venčanja. Unapredite obradu vlastitih fotografija ili radite za druge fotografe ili klijente.

Boris Radivojkov, kurs obrade fotografija

Retuš lica i šmike

Nauite obradu lica i digitalno šminkanje za modnu i "Beuty" fotografiju. Nučite kako da oblikujete formu i kolorit profesionalnog kvaliteta.

Terenski rad na ulici u Novom Sadu

Naučite montažu

Naučite kako da napravite foto realističnu foto ontažu, promenite pozadinu, osvetljenje, stil i kvalitet fotografije unapredite.

Obrada profesionalne fotografije hrane

Obrada hrane

Naučite kako da obradite fotografije sa venčanja, venčanice, studijskih snimaka. Naučite da radite brzo veliki opseg fotografija.

DETALJI ZA KURS


Cena kursa: 560 eura, kurs se radi individualno ili preko skype
(u dinarskoj protiv vrednosti, u gotovini ili preko računa)
Uslov: Uživo svi mogu, a online uslov je posedovanje programa za obradu fotografija.
Programi koji se uče: Adobe Photoshop, Adobe Camera Raw, Adobe Bridge
Fond časova: 24 časa.
Termini: po dogovoru
Način pohađanja: individualno i online indiviudalno ili u paru. 
Polaznici: fotografi, ljubitelji fotografije
Nema ograničenja: 
 uzrsta i pola
Sertifikat: po završetku kursa.
Zaposlenje: Nakon završetka kursa najbolji polaznici dobijaju preporuke za posao i za praksu.
Pogledajte radove polaznika: 2010 godine do 2019. godine, pogledajte na linku: Galerija polaznika
Prijavite se: Putem forme, telefona: +381 63 669 744, skolafotografije.rs@gmail.com

Dodatne informacije

Kurs je namenjen svim ljubiteljima fotografije i digitalne umetnosti koji žele da unaprede svoja znanja iz oblasti postprodukcije sopstvenih fotografija, foto retuša i foto montaže kroz upotrebu Adobe Photoshop, Adobe Camera Raw i Adobe Lightroom programa.
Kurs photoshop obuhvata učenje teorije, istorije i estetike obrade fotografije.
Kurs je prilagođen onima koji koriste DSLR aparat, prosumer i kompaktne digitalne foto aparate. 

Kurs se pohađa na vlastitom kompjuteriu ili koristeći laptop škole.

Po dogovoru

Radi se individualno uživo ili preko skype.

Predavanja se izvode na savremen i interaktivan način. Predavanja obuhvataju:
teorijski osvrt, istoriju i estetiku,
demonstracije tehničkih zahteva,
učenje kroz praktične primere,
učenje na konkretnim primerima,
kroz praktičan rad i vežbe polaznika,
kroz konsultacije,
opciono kroz domaće zadake za polaznika
kroz korekturu radova,

Kurs je moguće pohađati preko skype.
Kontaktirajte nas za više informacija putem forme >>

Predavač je akademski i profesionalni fotograf Boris Radivojkov, koji u oblasti profesionalne fotografije i obrade fotografija pruža usluge od 2010. godine. (www.borisradivojkov.com). Boris na sažet način predaje i prenosi znanja koja je sticao u zadnjih 19 godina, kroz radno iskustvo i učenje fotografije i obrade fotografija na akademiji umetnosti. Sistematizovano gradivo koje bi bilo potrebno učiti godinama predaje u okviru kursa koji traje samo 7 dana. Pomoću knjiga ova znanja nije moguće naučiti, a postoje pojedine teme i tehničke pojedinosti kojh nema u knjigama i uglavnom se uče kroz iskustvo. Predavanja su organizovana kroz praktičan rad, teoriji, konsultacijama, domaćim zadacima i analizi radova polaznika.

Teme koje će biti obuhvaćene kursom: Sve alatke i panela alati (tools), sve opcije koje dodatno određuju način kako rade tools, sve vezano za dodatne panele u vezi podešavanja boja, layer-a, navigatora, istorije, fontova, brush vrsta i stilova, vektora, selekcija, maski, path, selekcija osnovnih i naprednih, smart layera, video layera, filtera, Softweri za obradu raw - Lightroom, Photoshop, Adobe Camera Raw, Raw therapee - besplatni softwareza profesionalnu upotrebu i obradu raw, softweri za obradu - Open Source: GIMP, Raw Therapee. Svi photoshop alati i opcije će biti raspoređene tokom svih predavanja tokom celog kursa a obrađivani redom koji bude potreban prema predzananju i interesovanju polaznika i prema potrebama za realizaciju zadataka.

Fond časova 16 dvočasa

Po dogovoru

- Individualno se odnosi na individualan rad sa predavačem po istom programu samo u tom slučaju je moguće završiti u kraćem roku ili pak ima veći izbor termina jer se ne uklapa sa celom grupom.

- Online uživo u radu 1:1 sa predavačem preko skype, moguće je raditi pod uslovom da polaznik poseduje software za fotografsku obradu tako da može da realizuje zadatke koje dobije. Online interaktivno kroz audio i video komunikaciju preko (skype/messenger). Edukator će program uživo predavati - uz direktan video prenos. Program se prilagođava svakom pojedinačnom polazniku. Uz podršku foto i video materijala i linkova.

Online je najnovija mogućnost koja se odnosi na rad uživo preko skype sa predavačem, predviđen je da omogući pohađanje onima koji žive na udaljenim lokacijama ili drugim gradovima, pa čak i u drugim državama, tako da na ovaj način mogu da uče obradu fotografije.

Na svaki od ovih načina po završetku se dobija sertifikat o završenom kursu.

Po završetku kurs dobija se sertifikat na srpskom ili engleskom jeziku.

Nakon zavretka kurs, svi polaznici dobijaju preporuke za angažovanje ili asistenciju drugim fotografima. Posao za obradu fotgorafija je od 3 do 20 eura po obrađenoj fogorafiji. 
Pomoću dobijenih znanja sa ovog kursa moguće je zarađivati:
- obradom fotografija za stock. 
- angažovanje za druge fotografe
- obrada fotgorafija preko angažovanja na internet sajtovima poput Upwork / Fiverr

Besplatni saveti i konsultacije o izboru kursa kao i o kupovini kompjutera i izboru programa za obradu fotografije: skolafotografije.rs@gmail.com / +381 63 669 744

Celina - I - Osnove obrade fotografije za gledanje na ekranu
1 Čas: Uvod u photoshop, izgled, verzije, kupovina / iznajmljivanje, osnovna podešavanja, raspoređivanje panela "workspace" po ličnim potrebama, osnovna optimizacija rada programa photoshop, snimanje vlastitih podešavanja u Photoshop-u. Pripreme za rad u photoshop-u, učenje o pravilnom podešavanju monitora, kalibraciji, pravilnom sedenju.
2 Čas: A) učenje teorije o kompoziciji kadra i rekomponovanju: estetska pravila, zlatni presek, pravila umetnosti i psihologije umetničkog dela, B) učenje photoshop alata (crop) koji služe za rekomponovanje kadra, C) praktična primena pravila i korišćenje alatki photoshop-a za postizanje adekvatnog rezultata. (domaći rad na istu temu)
Smanjivanje fotografija za slanje na mail ili upotrebu na internetu (za web fotografije)
3 Čas: Korektura radova polaznika rađenih za domaći iz oblasti rekomponovanje kadra fotografije; Teorija fotografije o eksponiranosti fotografija, alati photoshop-a koji služe za obradu i korekciju eksponiranja, praktična primena alata po pravilima teorije iz fotografije za postizanje korektnih rezultata.
Osnovne photoshop selekcije - osnove selektivnog eksponiranja fotografija sa ciljem dobijanja lepše i kreativnije fotografije.
4 Čas: Balansom bele - sređivanje boja da budu korektne - teorija, alati i praktičan rad sa ciljem dobijanja korektne fotografije po pitanju boja, balansa boja i balansabele boje, Osnove obrade RAW fotografije uz teriju i praksu, i kreativno konvertovanje u crno belu fotografiju. Obrada serije fotografija na sličan način - poput dokumentarnih, event ili sličnih fotografija.
Softweri za obradu raw - Lightroom, Photoshop, Adobe Camera Raw, Raw therapee - besplatni softwareza profesionalnu upotrebu i obradu raw.
Celina - II - Obrada za štampu, web i osnove dizajna, tipografije, formati fajlova i primena - obrada tif, jpg, gif, pdf, eps...
5 Čas: Osnove retuša i osnove upotrebe layer-a u photoshop-u, logika i razlozi upotrebe, primeri, mogućnosti kreativne ili tehničke, primena uz upotrebu svih do tada obrađenih celina o ekspoziciji, o podešavanju boja fotografije i dodatno uvođenje i primenu najbitnijih filtera: izoštravanje, uklanjanje šuma;
6 Čas: Rad sa fontovima - teorija o fontovima, knjižni, dekorativni, savremeni, serifni, bezserifni, porodice fontova i pravila raspoređivanja, slaganja fontova, proporcije... alati koji se u photoshop-u koriste za uređivanje teksta, paragrafa i samih fontova, primena tih alata na osnovu teorije o grafičkom dizajnu i uz korišćenje fotografije - primena: dizajn vlastitog CD omota za portfolio, dizajn Vizit kartice polaznika, dizajn flyera za izložbu fotografija; Layer efekti za text, drop shadow i slični.
(Za domaći polaznici da naprave dizajn omota za svoj CD ili sopstvenu vizit kartu.)
7 Čas: Web dezajn, uređivanje stranica kroz napredni rad nad slojevima (layer), smart layers, grupe layer-a, linkovanje i td... Eksportovanje u Html sa fotografijama. (domaći izrada sopstvenog web sajta, ili FaceBook stranice)
8 Čas: Priprema fotografija za štampu, određivanje veličine otiska, priprema za različite štamparske ili fotografske tehnike: RGB; CMYK; GRAY SCALE; Formati fajlova (TIF, JPG, PDF, EPS, RAW, DNG), - (domaći - polaznici štampaju svoje fotografije na različitim veličinama, u različitim tehnikama i na različitim sistemima štampe)
Celina - III - Komercijalna obrada za stock
9 Čas: Komercijalna stock fotografija na terenu - Svetlost u Pejzažu, Filteri za pejzaž, HDR - tehnika, priprema, osmishljavanje ideje, Korekcija perspektive primenjeno na fotografije arhitekture i enterijera,
10 Čas: Retuš lica osnovni - praktičan rad i obrada kod kuće a na času je revizija i korektura I (uz dodatne savete u vezi fotografisanja, teorije, praktični, photoshop saveti, predlozi, nove ideje i načini realizacije započete ideje) - path - izolacija pozadine za stock fotografije
11 Čas: praktičan rad i obrada kod kuće a na času je revizija i korektura II, obrada pejzažnih fotografija za "stock",
Obrada fotografija uz korišćenje i primenu Photoshop Maske nas slojevima - Retuš lica, pejzaža, objekata napredni
12 Čas: analiza prethodnih, finalizovanje fotografija i otpremanje serije fotografija za apliciranje na istock za svakog pojedinačnog polaznika (domaći - svako od polaznika da napravi profil na istock sajtu i da aplicira na istock)
Celina - IV - kreativna obrada fotografija
13 Čas: Praktičan rad i teorija o foto montaži, surealnoj fotografiji, kreativnoj fotografiji i umetničkoj fotografiji. Alati koji pomažu u editovanju - maske, layer, filteri... analiza i postavka zadatka foto montaže kreativnog tipa - za domaći polaznici dobijaju zadatak da realizuju samostalno njihovu ideju
14 Čas: Filteri i efekti, učenje o najčešćim filerima koji se koriste.
15 Čas: Akcije - kreiranje i primena. Učenje kako da se pomoću akcija unapredi rad u photoshop, i kako da se ubrza rad.
16 Čas: Finalna revizija prethodnih radova i prezentacija radova na video beam, finalna revizija, dodela diploma

Celina - I - Osnove obrade fotografije za gledanje na ekranu
1 Čas: Uvod u photoshop, izgled, 
2 Čas: A) učenje teorije o kompoziciji kadra i rekomponovanju
3 Čas: Korektura radova polaznika i korekciju eksponiranja
4 Čas: Balans bele

Celina - II 
5 Čas: Osnove retuša i osnove upotrebe layer-a u photoshop-u
6 Čas: Rad sa fontovima
7 Čas: napredni rad sa slojevima (smart layer),
8 Čas: Priprema fotografija za štampu, 

Celina - III - Komercijalna obrada za stock
9 Čas: Komercijalna stock fotografija obrada
10 Čas: Retuš lica osnovni 
11 Čas: Maske, napredni retuš
12 Čas: Korekcije perspektive, objektiva, šuma

Celina - IV - kreativna obrada fotografija
13 Čas: Foto montaža
14 Čas: Filteri i efekti
15 Čas: Akcije
16 Čas: Finalna revizija prethodnih radova i prezentacija radova na video beam, finalna revizija, dodela diploma


PRIJAVITE SE NA KURS

Prijavite se na kurs fotografije, časove fotografije, photoshop i lightroom kurs ili čas.